Žádné komentáře

Spolupráce mezi makléři

Tím vůbec nemyslím, že jeden hraje movitého doktora z lístku ve schránce a druhý makléře, který ho má v databázi. Většinu makléřů dovede k pochopení spolupráce dlouhá cesta a někteří to nepochopí nikdy.

Makléř, který chápe hodnotu spolupráce je pro zákazníka zásadní přidanou hodnotou. Totiž uznání, že trh se liší město od města a čas od času i obvod od obvodu je velmi náročné pro obchodnické ego.

Vezměme v potaz třeba relativně krátkou vzdálenost Ostrava  – Krnov. S naprostou jistotou mohu říci dvě věci. Jednak, že Krnovskou špičkou je Jitka Kosturová a druhák, že obchod v Krnově udělá s drtivou pravděpodobností s lepším výsledkem než já. Přesto, že do Krnova dojedu za hodinu, nikdy by mě nenapadlo to opravdu udělat. Zvednu telefon a předám Jitce kontakt, čímž je pro mě potenciální prodej krnovské nemovitosti uzavřen.

Podstatou spolupráce je vysoká míra pravděpodobnosti kvalifikovanější práce s lepším výsledem pro zákazníka, pokud celou akci vede zkušený lokání makléř.

Často jsou nad zájmy klientů upřednostňovány zájmy osobní. Nedávno se mě zákazník zeptal, zda bych mu po prodeji jeho bytu v Ostravě pomohl prodat dům jeho rodičů v Trutnově. Moje odpověď byla, že v žádném případě. I přes nabídku provize ve statisících. Byť je cesta přes Polsko lákavým výletem, musel bych si před tím Trutnov najít na mapě.

Jen nesprávným stanovením ceny bych zákazníka připravil o milion. To je totiž reálná cena nemovitosti, kterou stanovila zkušená lokální makléřka, oproti ceně mnou vypočtené pomocí cenových map. Skoro se hodí říct: „ego za mega“.

Každá mince má dvě strany.  Doporučení mezi makléři, jakkoli je to vůči zákazníkovi velkorysé, znamená vzdání se potenciálního obchodu. Proto je zásadní, aby makléři chápali, že je třeba si provizi férově rozdělit. Mezi těmi nejlepšími pak vznikají letité vazby a doporučují se bez zaváhání.

Pokud se na mě obrátíte v záležitosti prodeje v části republiky, které nerozumím pomohu Vám, jak nejlépe budou moci. Dám Vám doporučení, na kolegu, kterého bych nechal zastupovat sám sebe.

Jaký názor na to máte vy?

Žádné komentáře

Makléř by měl vždy zůstat človekem

Makléř je v realitní transakci vlastně něco jako máma v dětství. Většinou vyjma toho, že na vás zařvou, když je to potřeba. Konec srandy.

Úkolem makléře by mohlo být prodat za co nejvyšší kupní cenu s přihlédnutím k situaci, ve které se prodávající nachází.

Někdy holt potřebuje chudák ženská utéct od věčně ožralýho manžela, někdy chlapa prostě nebaví doma nacházet cizí ponožky a někdy se místo jednoho děcka narodí třeba tři.

Pokud není jedinou prioritou dosažení maximální možné kupní ceny, nastávají skvělé podmínky pro aukce nemovitostí. V nich je často dosažena cena vyšší, než je sjednána ve zprostředkovatelské smlouvě. A to je krása trhu.

Pořád jsou mezi makléři lidé, kterým přijde v pořádku účtovat třeba polovinu z výsledného navýšení ceny v aukci.

Věřím, že pokud někdo na prodej spěchá, je to většinou v důsledku mizerné životní situace. Nejen v těžké životní situaci, ale i mimo ni se chovám k člověku jako k člověku, nikoli jako k dojné krávě. Když můžu vždy se snažím lidem pomoci.

V jisté době jsem se měl docela mizerně z důvodu nepodařeného manželství. S tchýní jsem se dohodnul na koupi bytu, který a měl tak místo k bydlení. Tchýně nečekaně umřela, exmaželka poháněná tchánem se zachovala, jak se zachovala a já skončil vlastně na ulici. Exmanželka i bývalý tchán jsou pro mě už napořád synonymem špatného člověka.

Není mi příjemné se o tuhle zkušenost dělit, ale neříkám to jen tak. Účtování nesmyslných podílů na navýšení ceny v aukci vnímám stejně. Svěříte makléři důvěru, sjednáte si jaká bude kupní cena a následně dostanete jen polovinu z částky přesahující dohodnutou cenu ve smlouvě. Většinou ještě pod rouškou jakéhosi dobrodiní.

Byla doba, kdy byly aukce novinkou a něčím co uměl zorganizovat málo kdo. Doba, kdy bylo běžné a velice férové dát makléři polovinu z navýšení kupní ceny, kterého dosáhl uspořádáním něčeho, co nikdo jiný neuměl. Dosáhl totiž ceny, která na trhu nebyla jinak dosažitelná. Dneska se aukce svou obvyklostí blíží čištění zubů a málokdy výsledek aukce dosáhne násobky tržní ceny, jako tomu bylo v minulosti.

Proto je pro mě v dnešní době nepochopitelné, proč by se výsledek aukce měl vymykat sjednané odměně. Aukce není nic extra výjimečného a stejně tak ani lehké navýšení ceny v řádu desítek či nižších stovek tisíc.

Proto říkám, že ať už chce makléř prodat za co nejvíc, nebo prodat co nejcitlivěji, pořád by jeho hlavním úkolem mělo být zůstat člověkem.