Indikátory topných nákladů

Indikátory topných nákladů

Každý bytový dům by měl mít již povinně osazeny na radiátorech indikátory tepla. Doporučuji při prodeji/koupi bytu odečíst i stavy těchto indikátorů, protože mnoho družstev či SVJ vyúčtuje celé (zpravidla roční období) novému družstevníkovi/majiteli. To se jedné ze zúčastněných nemusí vyplatit.

Průběžné odečty pak považuji za nezbytné při pronájmech, kdy je pronajímatel povinen provést vyúčtování skutečných nákladů.

Pokud indikátory tepelných nákladů nemáte můžete alespoň rozpočítat náklady na teplo dle dlouhodobých průměrů klimatické náročnosti:

Měsíc % nákladů Měsíc % nákladů
Leden 19 Červenec 0
Únor 16 Srpen 0
Březen 14 Září 1
Duben 9 Říjen 8
Květen 2 Listopad 14
Červen 0 Prosinec 17

Indikátorů tepla existuje mnoho druhů, pokusím se zde zmínit alespoň ty základní. Cílem tohoto článku je poradit vám, jak jednotlivé druhy indikátorů odečítat pro případné vyrovnání.

V zásadě můžete v bytech narazit na dva druhy indikátorů:

 • odpařovací indikátory
 • digitální indikátory

Odpařovací indikátory:

Tyto indikátory obsahují trubičku s kapalinou, která přiléhá k tepelně vodivé podložce. V závislosti na teplotě radiátoru (nebo jiného topného tělesa) kapalina otvorem v trubičce odpařuje rychleji nebo pomaleji. Množství odpařené kapaliny znázorňuje poměrnou spotřebu.

Nejčastěji v bytech narážím na tyto typy:
Indikátor firmy Apator Metra (RTN 02)

trubickovy-1trubickaPo uplynutí měřeného období, obvykle 12 měsíců, je odečten a zaznamenám náměr (pokles hladiny měřicí kapaliny). Následně je po rozlomení plomby RTN otevřen a náměr za uplynulé období je vyznačen na stupnici pomocí pohyblivého ukazatele. Stará ampule je pak nahrazena novou ampulí s měřicí kapalinou odlišné barvy pro následující období. RTN je poté znovu nasazen na základní desku a zajištěn plombou.

 

 

 

 

 

Digitální indikátory:

Můžeme narazit na dva druhy.

 • bez dálkového přístupu – zde je nutný přístup technika do bytu v době odečítání
 • s dálkovým přístupem. Odečet probíhá bez návštěvy technika v bytě

Nejčastěji v bytech narážím na tyto typy:

Indikátory firmy Apator Metra (E-ITN 10.X, E-ITN 20.X,  E-ITN 30.X)

elektronicky-itn10

elektronicky-itn30Tyto indikátory se odečítají podobně. Vy budete potřebovat prvních pět hodnot:

 • náměr za aktuální rok
 • náměr indikátoru za minulý rok (sm = stav minulý)
 • alfanumerický kód
 • první část sériového čísla indikátoru
 • druhá část sériového čísla indikátoru

 

 

Výrobce cyklus odečtu znázorňuje graficky takto:

odecet

Indikátory firmy Techem

techem
Tyto indikátory zobrazují tři hodnoty, které se postupně přepínají.

 • aktuální náměr
 • náměr ke dni překlopení
 • sériové číslo indikátoru

 

 

 

S ohledem na množství typů elektronických indikátorů tepla se nebudu zabývat všemi druhy. Při odečtu pamatujte, že prakticky vždy je první hodnotou aktuální spotřeba. To je pro Vás nejdůležitější hodnota. Pak je dobré mít také sériové číslo indikátoru.

V případě obavy o nesprávný odečet se podívejte na tyto stránky kde najdete mnoho typů indikátorů i návody k jejich odečtům.