Všichni produkujeme odpad. Někdo víc a někdo míň. A všichni musíme solit za to, že ho někdo zlikviduje. Někdo víc a někdo míň.

Jak je to možné, když poplatek za svoz odpadu je na území města Ostravy 498,- Kč?

Úplně jednoduše. Každý člověk, malej i velkej, který je přihlášen k trvalému pobytu v Ostravě platí. Proč všichni stejně? Moc to neřeším. Velkej hodně sežere a malej toho zas dost po… Však víte. Tak to prostě je.

To, co se změnilo, je vyhláška vydaná v dubnu 2022, kterou se trochu mění karty. Ta totiž říká, že pokud vlastníte nemovitost, kde nikdo nahlášen není tak budete solit taky. Doslova takto:

Poplatníkem je také vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Ostravy. Vlastníkem může být fyzická i právnická osoba.

Tak na to myslete. Pokud máte nemovitost kde nikdo nebydlí, nebo tam bydlí bez trvalého pobytu musíte za něj platit jak mourovatí. Přesně 498,- Kč za rok.

Odkaz přímo na stránky města tady.

Čistotě zdar.